Ustava.si – Inštitut za ustavno pravo

Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana

Pri delovanju Inštituta za ustavno pravo aktivno sodelujejo vodilni ustavnopravni strokovnjaki v Sloveniji, ki so med drugim nekdanji sodniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije in profesorji ustavnega in civilnega prava. Inštitut:

  • pripravlja za naročnike strokovna mnenja o pravnih vprašanjih povezanih z domačimi in tujimi ustavnopravnimi problemi,
  • opravlja raziskave in spremlja strokovna dognanja, dosežke in rezultate na ustavnopravnem področju,
  • organizira domače in mednarodno usposabljanje in izobraževanje na ustavnopravnem področju in z njim povezanih področij,
  • izdaja strokovno in znanstveno publicistiko s področja ustavnopravnih ved.

V okviru dejavnosti si prizadeva za razvoj in vsestransko dostopnost in uporabo znanja v družbi, za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, za obveščanje javnosti o znanstveno raziskovalnih dosežkih in za širjenje znanstvene kulture v Republiki Sloveniji.

Inštitut opravlja svojo dejavnost za vse zainteresirane naročnike v obsegu in na način, določen s programom razvoja in dela Inštituta, na domačem in mednarodnem trgu.

Da bi dosegli zastavljene cilje in izpolnili zahteve in želje naših strank, ponujamo širok nabor storitev za naše domače in tuje naročnike. Vse storitve so prilagojene tako, da najbolje služijo potrebam vsake posamezne stranke.

Vabimo vas, da nas kontaktirate za več informacij. Z veseljem bomo skupaj z vami poiskali najboljše rešitve za vaš ustavnopravni problem!


Pretekli odmevni projekti:

Pomakni se na vrh