LinkedInFacebook

IUP

Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana:

– opravlja raziskave in spremljanje strokovnih dognanj, dosežkov in rezultatov na ustavnopravnem področju,
– organizira domače in mednarodno usposabljanje in izobraževanje na ustavnopravnem področju in z njim povezanih področij,
– pripravlja strokovna mnenja o pravnih vprašanjih povezanih z domačimi in tujimi ustavnopravnimi problemi,
– izdaja strokovno in znanstveno publicistiko s področja ustavnopravnih ved.

V okviru dejavnosti si prizadeva za razvoj in vsestransko dostopnost in uporabo znanja v družbi, za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, za obveščanje javnosti o znanstveno raziskovalnih dosežkih in za širjenje znanstvene kulture v Republiki Sloveniji.

Inštitut opravlja svojo dejavnost neprofitno za vse zainteresirane naročnike v obsegu in na način, določen s programom razvoja in dela Inštituta, na domačem in mednarodnem trgu.