LinkedInFacebook

Zakonodajna sled: sledljivost vplivov v postopku priprave in sprejemanja občinskih splošnih aktov

A. Igličar, B. Kečanović, C. Ribičič: ZAKONODAJNA SLED: SLEDLJIVOST VPLIVOV V POSTOPKU PRIPRAVE IN SPREJEMANJA OBČINSKIH SPLOŠNIH AKTOV (2017)

Pričujoča monografija, ki je nastala kot rezultat raziskave, je nadaljevanje izdajateljske dejavnosti Inštituta, ki izvirno odgovarja na demokratični primanjkljaj pri sprejemanju občinskih predpisov. Pri tem se ne osredotoča zgolj na izpostavljanje problemov, ampak s poglobljeno analizo, tako da predstavi ustrezna orodja (priporočila) za boljšo sledljivost vplivov na sprejemanje predpisov, skuša prikazati možne rešitve.
Rezultati predmetne raziskave zakonodajna sled in vključevanje na lokalni ravni potrjujejo ugotovitve o problemih demokratičnega primanjkljaja, izključevanja prebivalcev in javnosti, nepreglednosti, pomanjkanju sledljivosti pri sprejemanju predpisov ter slabi kakovosti občinskih predpisov.

Vpogled v publikacijo:

Igličar, Kečanović, Ribičič_Zakonodajna sled_Inštitut za ustavno pravo