LinkedInFacebook

Svetovanje

Inštitut svojim naročnikom nudi strokovno pravno svetovanje in izdelavo pravnih mnenj o konkretnih ustavnopravnih problemih. Sodelavci Inštituta imajo bogate izkušnje s pravnim svetovanjem različnim organom državne uprave, javnim podjetjem, drugim institucijam in posameznikom. Redno tudi sodelujejo pri pripravi ustavnih in zakonodajnih predlogov. Obseg in zahtevnost pravnih mnenj ter sestava strokovne skupine, ki mnenje pripravi je v celoti stvar dogovora med Inštitutom in naročnikom.