LinkedInFacebook

Raziskovanje

Raziskovalna dejavnost na področju ustavnopravnih ved je temeljna dejavnost Inštituta. Strokovnjaki, ki sodelujejo z Inštitutom imajo obsežne izkušnje z vodenjem in izvajanjem večjih in manjših domačih in mednarodnih raziskav. Opravljamo predvsem raziskave s področij državne ureditve, volilnega sistema, evropskega prava človekovih pravic in lokalne samouprave. Glede na specifike in zahtevnost projekta se povezujemo tudi z zunanjimi strokovnjaki, predvsem s sodelavci Inštituta za evropske študije in različnih inštitutov, ki delujejo pod okriljem Pravne fakultete v Ljubljani.