LinkedInFacebook

Založništvo

Inštitut sodeluje pri izdajanju znanstvene revije Revus – revije za evropsko ustavnost, ki je prva revija za ustavno pravo in pravoslovje na Zahodnem Balkanu. Inštitut stremi k dvigovanju ravni pravne kulture tudi tako, da omogoča izdajanje samostojnih monografij domačih avtorjev in zbornikov prispevkov s področja različnih ustavnopravnih problemov.