LinkedInFacebook

USTAVNOPRAVNA IZHODIŠČA ZA URESNIČITEV ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA ŠT. U-I-32/2015


Inštitut za ustavno pravo je marca 2019 pripravil USTAVNOPRAVNA IZHODIŠČA ZA URESNIČITEV ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA ŠT. U-I-32/2015, v katerih je bil poudarek na obravnavi dobrih in slabših strani ter možnih posledic uvedbe prednostnega glasu v okviru veljavne ustavne ureditve, ki temelji na načelu sorazmernega predstavništva in odločilnem vplivu volivcev na dodelitev poslanskih mandatov.

Projektno skupino so sestavljali univerzitetni profesorji, nosilci predmetov, ki se nanašajo na ustavno, volilno, parlamentarno, primerjalno pravo, evropsko ustavno pravo in pravo človekovih pravic: dr. Ciril Ribičič, dr. Franc Grad, dr. Igor Kaučič, dr. Saša Zagorc in dr. Jurij Toplak.

Obeležitev 28-letnice sprejema nove slovenske ustave

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je 23. decembra v sodelovanju z Društvom za ustavno pravo Slovenije, Inštitutom za ustavno pravo in družbo Litteralis organizirala poseben dogodek, posvečen 28-obletnici sprejema nove slovenske ustave, pa tudi izidu nove izdaje Ustave Republike Slovenije s predgovorom predsednika Državnega zbora RS mag. Dejana Židana in glosami dr. Igorja Kaučiča.

V razpravi, ki jo je vodil dekan Pravne fakultete profesor dr. Grega Strban, sta profesorja dr. Igor Kaučič in dr. Franc Grad opozorila na podcenjevanje Ustave RS v strokovni in širši javnosti, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani dr. Ciril Ribičič pa je predlagal, da bi morali v novi izdaji z zlatimi črkami pisati o socialni državi, ki je ob pravni državi zbledela in ji grozi, da bo izginila. Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan je med drugim povedal, da je počaščen, da so ga založniki nove izdaje – Založba Pravne fakultete, Uradni list Republike Slovenije, Litteralis in po novem tudi Državni zbor Republike Slovenije – povabili k zapisu predgovora, saj meni »da je krepitev zavedanja o pomenu ustave in dostopnost ter razumevanje ustave temelj naše demokratične ureditve.«

Avtor »glos« k Ustavi RS prof. dr. Igor Kaučič je za konec izrazil posebno zahvalo vsem štirim založnikom, posebej pa še direktorju družbe Litteralis Gregi Plescu, ki je bil pobudnik tako založniškega projekta kot tudi dogodka.

Vabilo: Ob obletnici sprejema Ustave Republike Slovenije

Obeležitev 28-letnice sprejema nove slovenske ustave in izida nove izdaje Ustave Republike Slovenije s predgovorom predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana in glosami dr. Igorja Kaučiča

Organizator dogodka, ki bo v ponedeljek, 23. decembra 2019, ob 11. uri v Senatni sobi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Društvom za ustavno pravo Slovenije, Inštitutom za ustavno pravo pri Pravni fakulteti in družbo Litteralis.

Program dogodka:

11.00–11.15 Pozdravni nagovori:

– dekana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Grege Strbana;

– predsednika Društva za ustavno pravo Slovenije, zasl. prof. dr. Franca Grada;

– direktorja Inštituta za ustavno pravo, zasl. prof. dr. Cirila Ribičiča

11.15–11.20 Nagovor predsednika Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejana Židana

11.20–11.35 Nekaj misli prof. dr. Igorja Kaučiča ob 28-letnici Ustave Republike Slovenije in novi, skupni izdaji knjige Ustava Republike Slovenije

Vabilo na posvet ob izidu zbornika ŽupanJA

Vabilo na okroglo mizo: UMETNA INTELIGENCA, AVTONOMNA OROŽJA IN MOŽNOST PREVZEMA OBLASTI

VABILO: Judikalizacija zakonodajnega referenduma

VABILO

Društvo za ustavno pravo Slovenije vljudno vabi na razpravo

Judikalizacija zakonodajnega referenduma

ki bo potekala v sredo, 27. junija 2018, ob 16. uri, v senatni sobi na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2.

Na razpravi bo uvodoma predstavljena novo izdana monografija Ustavnosodni nadzor zakonodajnega referenduma(Lexpera, 2018) dr. Brune Žuber. O knjigi bo uvodoma spregovoril recenzent, prof. dr. Igor Kaučič, natančneje pa jo bo predstavila avtorica sama.

Prisrčno vabljeni!

prof. dr. Franci Grad
Predsednik

»Dan Društva za ustavno pravo Združenega kraljestva v Ljubljani«.

Katedra za ustavno pravo in Društvo za ustavno pravo Slovenije vas vljudno vabita na dogodek, ki smo ga poimenovali »Dan Društva za ustavno pravo Združenega kraljestva v Ljubljani«. Po uvodnih besedah profesorjev Franca Grada in Saše Zagorca bodo o temah iz britanskega ustavnega prava spregovorili Sebastian Payne, predsednik Društva za ustavno pravo Združenega kraljestva, Mara Malagodi, predavateljica na City, University of London, in Luke McDonagh, predavatelj na City, University of London. Dogodek bo v četrtek, 10. 5. 2018, ob 16. uri v senatni sobi Pravne fakultete. Moderiral bo Samo Bardutzky. Podrobnosti so v priloženem dokumentu.

Vljudno vabljeni!

zasl. prof. dr. Franc Grad, predsednik Društva za ustavno pravo Slovenije in izr. prof. dr. Saša Zagorc, predstojnik katedre za ustavno pravo

 

Vabilo_Dan britanskega ustavnega prava_10.5.2018 FINAL

Okrogla miza: Aktualni problemi in izzivi slovenske lokalne in regionalne samouprave

 

V organizaciji Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) je 23. aprila potekala okrogla miza z naslovom Aktualni problemi in izzivi slovenske lokalne in regionalne samouprave (Kaj si lahko obetamo po predčasnih državnozborskih  volitvah?). Na okrogli mizi so med drugim sodelovali člani Inštituta za ustavno pravo, in sicer prof. dr. Albin Igličar, prof. dr. Ivan Kristan, prof. dr. Ciril Ribičič in prof. dr. Franc Grad.

Razpravljavci so se dotaknili problema centralizacije države. Več kot očitno naj bi bilo, da v Sloveniji potrebujemo nadaljnjo decentralizacijo, zato bi bile smiselne smernice in dogovor vsaj glede funkcionalne decentralizacije, morda tudi za nov teritorialni ustroj lokalne samouprave.

Več v okrogli mizi na: http://www.ifimes.org/si/9528

 

Okrogla miza: Kriptovalute in blokovne verige

 

Ali je tehnologija veriženja podatkovnih blokov zgolj modna muha ali pa lahko govorimo o novem internetu, je bilo vprašanje, na katerega so si prizadevali odgovoriti udeleženci okrogle mize, ki sta jo 15. februarja 2018 na Pravni fakulteti organizirala Srebrna katedra Pravne fakultete in Študentska organizacija Pravne fakultete ob pomoči Zveze društev pravnikov Slovenije in Kariernega centra Univerze v Ljubljani. Na izjemno dobro obiskanem dogodku, ki ga je povezoval prof. dr. Ciril Ribičič, je beseda tekla o različnih vidikih te nove tehnologije. O tehnoloških razsežnostih je spregovoril sodelavec Inštituta za ustavno pravo Dean Zagorac, davčno-finančnih vidikov se je dotaknil tajnik in asistent na PF Boštjan Koritnik, regulatorne vidike je povzel državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo dr. Nejc Brezovar, študent PF Tilen Jarc pa je predstavil različne zanimive in aktualne vidike trga kriptovalut. Študentje PF so zaradi kakovostne izvedbe dogodka izrazili interes za vnovično sodelovanje pri kateri podobni aktualni temi.

Foto: Ajas Midžan

Podelitev plakete zasl. prof. dr. Francu Gradu in okrogla miza AVSTRIJSKA DRŽAVNA POGODBA

Na razpravi  o notifikaciji Avstrijski državni pogodbi so aktivno sodelovali člani Srebrne katedre in zaslužni profesorji dr. Ivan Kristan, dr. Lojze Ude in dr. Mirjam Škrk, moderiral pa jo je prof. dr. Ciril Ribičič. Sodelujoči so se strinjali, da bi bil skrajni čas, da bi Slovenija opravila notifikacijo pogodbe.

 

 

Pred razpravo je prof. dr. Igor Kaučič v imenu Sveta Inštituta za ustavno pravo podelil zasl. prof. dr. Francu Gradu plaketo Inštituta za ustavno pravo za posebne zasluge za njegove akademske dosežke in prispevek pri delovanju Inštituta ter za njegovo skrb za izboljšanje kakovosti zakonodaje. Prof. Grad je v svojih štiridesetih letih dela na Pravni fakulteti UL razvil nove predmete in napisal temeljne učbenike na področju ustavnega prava, parlamentarnega in volilnega prava, lokalne samouprave in prava EU. Zelo veliko je prispeval k ustanovitvi in delovanju Inštituta za ustavno pravo. Redno sodeluje kot pisec njegovih mnenj in člankov v zbornikih, ki jih Inštitut izdaja. Izkazal pa se je tudi s svojo skrbjo za izboljšanje kakovosti zakonodaje kot organizator Nomotehničnih dnevov.