LinkedInFacebook

Posnetek okrogle mize: Tajni predpisi včeraj, danes in jutri

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je na pobudo dr. Lovra Šturma in v sodelovanju z Inštitutom za ustavno ureditev in človekove pravice dne 18. 1. 2017 potekala okrogla miza na temo Tajni predpisi včeraj, danes in jutri, na kateri so sodelovali  profesorji dr. Lovro Šturm, dr. Rajko Pirnat, dr. Tone Jerovšek in dr. Ciril Ribičič. Okrogla miza je bila organizirana kot odziv na to, da v policiji obstajajo Navodila o izvajanju prikritih preiskovalnih ukrepov in prikritih metodah dela, ki pa jih le-ta noče javno objaviti.

Vljudno vabljeni k ogledu posnetka.

© TOPTV SLOVENIJA

Vabilo na okroglo mizo: Tajni predpisi včeraj, danes in jutri

 

V A B I L O

Na pobudo dr. Lovra Šturma in v sodelovanju z Inštitutom za ustavno ureditev in človekove pravice sklicujem okroglo mizo na temo

Tajni predpisi včeraj, danes in jutri

na kateri bodo sodelovali profesorji dr. Lovro Šturm, dr. Ivan Kristan, dr. Rajko Pirnat, dr. Tone Jerovšek in dr. Ciril Ribičič.

 

Okrogla miza bo na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, senatna soba (pritličje levo), v sredo, 18. januarja, ob 17. uri.

 

Prijazno vabljeni!

 

vabilo-pdf

Posnetek okrogle mize: Evropski sodniki med aktivizmom in realizmom

Vljudno vabljeni, da si pogledate posnetek okrogle mize z naslovom Evropski sodniki med aktivizmom in realizmom, ki je potekala v okviru 14. Dnevov evropskega prava, 24. novembra 2016 na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Na okrogli mizi so nastopili:

– dr. Jadranka Sovdat, predsednica Ustavnega sodišča;
– dr. Marko Bošnjak, sodnik ESČP;
– prof. dr. Danilo Türk, nekdanji Predsednik republike;

in prof. dr. Ciril Ribičič, ki je okroglo mizo tudi moderiral.

Snemanje: Rok Jeršin

Vabljeni na 14. Dneve evropskega prava

Dnevi evropskega prava so konferenca z dolgoletno tradicijo in eden izmed bolj razgibanih ter akademsko dovršenih dogodkov leta. Letos bodo potekali v četrtek, 24. novembra 2016 na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Posvečeni bodo temam, ki so trenutno aktualne tako v Evropski uniji kot v Sloveniji: problematiki izbrisanih imetnikov podrejenih obveznic in delnic in posledicah izstopa Kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske Unije, o čemer bo, med drugim potekala tudi razprava na okrogli mizi.

Konferenca bo tudi letos brezplačna, tako da se je bo lahko udeležilo kar največje število udeležencev. Potekala bo v Zlati predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Vseeno pa vas prosimo, da zaradi lažje izvedbe dogodka pošljete e-mail, da se nameravate dogodka udeležiti, na elektronski naslov dnevi2016@gmail.com. Prosimo vas tudi, da v njem navedete ime, priimek, telefon in, če ste zaposleni, tudi institucijo za katero delate.

Jezika konference sta slovenščina in angleščina.

Se vidimo!

 

Program konference (dokument)

Vabilo na okroglo mizo: Evropski sodniki med aktivizmom in realizmom

V A B I L O

V okviru Dnevov evropskega prava bo v Zlati predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

24. novembra 2016 od 18 – 19:30 okrogla miza na temo

EVROPSKI SODNIKI MED AKTIVIZMOM IN REALIZMOM.

Na okrogli mizi bodo nastopili:

     – dr. Jadranka Sovdat, predsednica Ustavnega sodišča;

     – dr. Marko Bošnjak, sodnik ESČP;

     – prof. dr. Danilo Türk,  nekdanji Predsednik republike;

in prof. dr. Ciril Ribičič, ki bo okroglo mizo tudi moderiral.

 

Prijazno vabljeni!

 

 

Delovni posvet pri predsedniku republike ob izdaji monografije »Ustavni položaj predsednika republike«

V četrtek, 3. novembra 2016 je v Predsedniški palači potekal posvet predsednika republike z
avtorji nedavno izdane monografije Ustavni položaj predsednika republike (izdajatelj Lex
Localis, založnik Inštitut za ustavno pravo). Po pozdravu predsednika Pahorja so uvodoma
spregovorili direktor Inštituta za ustavno pravo, prof. dr. Ciril Ribičič, urednik monografije,
prof. dr. Igor Kaučič ter predsednik Društva za ustavno pravo Slovenije in eden od avtorjev
»podvinske ustave«, prof. dr. Franc Grad.

Položaj predsednika republike je v slovenskem pravnem redu v marsičem svojevrsten in
odstopa od položaja predsednikov primerljivih držav. Neposredna izvolitev mu zagotavlja
visoko stopnjo legitimnosti, ki pa se ne odraža v njegovih pristojnostih. V veliki meri je
takšna ureditev posledica konkretnih političnih razmer, ki so vladale v času sprejema ustave.

Ustavnopravni strokovnjaki so se strinjali, da položaj predsednika republike v slovenskem
pravnem redu ni optimalno urejen in zahteva spremembe in dopolnitve. Izpostavljena je bila
predvsem potreba po sprejemu zakona o predsedniku republike, ki je še edini temeljni ustavni
organ, ki takšnega zakona nima. Kot kritično področje pristojnosti predsednika, ki bi ga bilo
potrebno urediti je bila izpostavljena tudi vloga predsednika kot vrhovnega poveljnika
obrambnih sil, kjer po besedah strokovnjakov vlada precejšnja zmeda.

Razprava, v katero so se aktivno vključili vsi prisotni soavtorji monografije, se je zaključila s
pozivom, da ta in podobni posveti vendarle privedejo do konkretnih predlogov sprememb in
dopolnitve zakonodaje oziroma ustave, ki bi položaj predsednika republike natančneje
opredelile.

Inštitut za ustavno pravo je izdajo monografije posvetil 25-letnici Ustave Republike
Slovenije.

 

koda 1 - 11.00 predsednik republike Borut Pahor bo sprejel avtorje monografije Ustavni položaj predsednika republike, ki jo je ob 25-letnici Ustave RS izdal Inštitut za ustavno pravo; Predsedniška palača, velika dvorana, Erjavčeva 17, LJUBLJANAFoto: Nebojša Tejić/STA

splet2

splet3

Foto: UP RS

Prvo srečanje predstavnikov pravnih inštitutov iz regije v BiH

Pravni inštitut v BiH je 28. oktobra 2016 v Sarajevu gostil prvo srečanje predstavnikov pravnih inštitutov iz regije. Sestanka so se udeležili še predstavniki Instituta za uporedno pravo iz Beograda, Instituta za javnu upravu iz Zagreba ter Inštituta za ustavno pravo iz Ljubljane. Naš Inštitut sta predstavljala direktor, prof. dr. Ciril Ribičič ter član Znanstvenega sveta, dr. Nejc Brezovar.

Sestanku sta prisostvovala tudi dr. Rouhollah Ghaderi, direktor Naucno-istrazivackog instituta Ibn Sina iz Sarajeva ter mag. Miroslav Živanović iz Centra za ljudska prava Univerze v Sarajevu.

Šlo je za prvo tovrstno srečanje inštitutov iz regije, na katerem so bile predstavljene aktivnosti posameznih inštitutov ter izmenjane ideje o prihodnjem sodelovanju na skupnih raziskovalnih projektih. Sodelujoči so ugotovili, da inštituti obravnavajo nekatere zelo podobne teme, kot so na primer boj s korupcijo, migracije, delovanje lokalnih skupnosti in zastopanost žensk v njih. Kolegom iz Bosne in Hercegovine je bila zagotovljena pomoč našega Inštituta ter kolegov iz Hrvaške pri procesu harmonizacije domače zakonodaje z zakonodajo EU. Ob koncu srečanje je bila podpisana tudi Skupna izjava o skupnem interesu za prihodnje sodelovanje.

Ob robu srečanja je prof. dr. Ciril Ribičič nastopil tudi na televiziji N1, bosanski podružnici mreže CNN, za katero je govoril predvsem o izvrševanju priporočil Beneške komisije, ki se nanašajo na BiH.

 

Vabilo na predstavitev monografije “Ustavni položaj predsednika republike”

 V  A  B  I  L  O

Vabim Vas na predstavitev monografije Ustavni položaj predsednika republike, ki jo je uredil dr. Igor Kaučič, izdal Lex Localis, založil pa Inštitut za ustavno pravo.

Predstavitev bo v petek, 21. oktobra 2016 ob 12. uri v senatni sobi na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, pritličje levo.

Na predstavitvi bodo uvodoma spregovorili: dr. Igor Kaučič, dr. Boštjan Brezovnik, dr. Franc Grad in podpisani.

Monografija na več kot 500 straneh obravnava temeljna ustavnopravna vprašanja in dileme, pomembne za delovanje Predsednika republike v Sloveniji in širše, zlasti v Republiki Hrvaški (dr. Branko Smerdel) in Nemčiji (dr. Rainer Arnold) in je v elektronski obliki dostopna na spletnih straneh založbe Lex localis.

Monografija je posvečena 25-letnici Ustave RS.

Na predstavitvi bo podeljena tudi plaketa Inštituta za ustavno pravo, ki jo je Svet Inštituta soglasno podelil uredniku monografije dr. Igorju Kaučiču in dan predlog (na pobudo dr. Sama Bardutzkyja je tako sklenil svet Inštituta) glavnemu mestu in mestnim občinam, da ulico ali trg poimenujejo po ustavi.

Ob izidu monografije bo v prvih dneh novembra potekalo tudi posvetovanje z avtorji pri Predsedniku republike g. Borutu Pahorju.

Prijazno vabljeni,

                              cid:image001.jpg@01D22539.B95DC6E0

                              Direktor Inštituta za ustavno pravo

Izid monografije “Ustavni položaj predsednika republike”

Z velikim veseljem naznanjamo, da je pri Inštitutu za ustavno pravo (v založništvu Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor) izšla monografija “Ustavni položaj predsednika republike” (urednik prof. dr. Igor Kaučič). V monografiji je s strani najbolj priznanih domačih (in nekaj tujih) ustavnopravnih strokovnjakov sistematično predstavljen in kritično ocenjen institut Predsednika republike Slovenije.

Več o javni predstavitvi knjige bo znanega v naslednjih dneh.

Vabilo na seminar: VOLITVE, DEMOKRACIJA IN VLADAVINA PRAVA

VOLITVE, DEMOKRACIJA IN VLADAVINA PRAVA

SEMINAR

19. septembra 2016, ob 11.00 uri, dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

Volitve so praznik demokracije, ko se volivke in volivci odločajo, komu zaupati upravljanje javnih zadev, da  živijo v dobri državi, na katero so lahko  ponosni. Odgovor, v kakšni državi si želim živeti, se torej začne z odhodom na volitve. Zato, menimo, da je treba o pomenu volitev za demokracijo in vladavino prava znova premišljevati in razpravljati.

VABLJENI

Seminar organizirata Inštitut za ustavno pravo v Ljubljani (IUP) in Agencija za preprečevanje korupcije (ASK) Črne Gore, v okviru študijskega obiska, ki bo potekal pod pokroviteljstvom EU Komisije – TAIEX in je namenjen krepitvi etike, integritete in zaupanja v volilni proces.

 

Program:

I del: 11.00 

Mitja Bervar mag. manag., predsednik Državnega sveta RS – pozdravni govor

 

Goranka Vučinić, predsednica Sveta Agencije za preprečevanje korupcije Črne Gore:

  • Pravni okvir in pristojnosti Agencije za preprečevanje korupcije pri kontroli in nadzoru financiranja političnih subjektov in volilnih kampanj („Pravni okvir i nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije u sprovođenju mjera kontrole i nadzora nad finansiranjem političkih subjekata i izbornih kampanja“)

 

Zoran Mladenovič, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče RS

  • Vloga Računskega sodišča Republike Slovenije pri zagotavljanju zakonitega financiranja volilnih kampanj in političnih strank

 

Bećir Kečanović, strokovni sodelavec Agencije za preprečevanje korupcije CG, Peter Premrl, vodja nadzora, Komisija za preprečevanje korupcije RS

  • Zaščita javnega interesa in žvižgačev v volilnih zadevah

 

12.15 – 12.30 odmor

 

II. del 12.30 

 

Dr. Franc Grad, profesor ustavnega prava, nekdanji ustavni sodnik

  • Določanje kandidatov z vidika demokratičnosti volitev

 

Dr. Ciril Ribičič, profesor ustavnega prava, nekdanji poslanec in ustavni sodnik, predstavnik

Slovenije v Beneški komisiji

  • Prednosti in slabosti različnih volilnih sistemov

 

Dušan Vučko, direktor Državne volilne komisije

  • Transparentnost volitev

 

Dr Dušan Štrus, vodja službe, namestnik sekretarja Državnega sveta, sekretar mandatnoimunitetne komisije

  • Volitve v Državni svet in volilni spor,

 

razprava z udeleženci

 

14.30 zaključek seminarja 

 

Povzetki prispevkov.pdf

Zaradi organizacije, vljudno prosimo, da nam prijavo udeležbe posredujete do 17. septembra 2016 na naslov info@ustava.si, z vašimi podatki (ime, priimek in e-mail naslov).

Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni!

Če se posveta ne morete udeležiti, prosimo, posredujte vabilo drugim.

 

Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana

 

Direktor: prof. dr. Ciril Ribičič