LinkedInFacebook

Vabilo na predstavitev monografije “Ustavni položaj predsednika republike”

 V  A  B  I  L  O

Vabim Vas na predstavitev monografije Ustavni položaj predsednika republike, ki jo je uredil dr. Igor Kaučič, izdal Lex Localis, založil pa Inštitut za ustavno pravo.

Predstavitev bo v petek, 21. oktobra 2016 ob 12. uri v senatni sobi na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, pritličje levo.

Na predstavitvi bodo uvodoma spregovorili: dr. Igor Kaučič, dr. Boštjan Brezovnik, dr. Franc Grad in podpisani.

Monografija na več kot 500 straneh obravnava temeljna ustavnopravna vprašanja in dileme, pomembne za delovanje Predsednika republike v Sloveniji in širše, zlasti v Republiki Hrvaški (dr. Branko Smerdel) in Nemčiji (dr. Rainer Arnold) in je v elektronski obliki dostopna na spletnih straneh založbe Lex localis.

Monografija je posvečena 25-letnici Ustave RS.

Na predstavitvi bo podeljena tudi plaketa Inštituta za ustavno pravo, ki jo je Svet Inštituta soglasno podelil uredniku monografije dr. Igorju Kaučiču in dan predlog (na pobudo dr. Sama Bardutzkyja je tako sklenil svet Inštituta) glavnemu mestu in mestnim občinam, da ulico ali trg poimenujejo po ustavi.

Ob izidu monografije bo v prvih dneh novembra potekalo tudi posvetovanje z avtorji pri Predsedniku republike g. Borutu Pahorju.

Prijazno vabljeni,

                              cid:image001.jpg@01D22539.B95DC6E0

                              Direktor Inštituta za ustavno pravo

Izid monografije “Ustavni položaj predsednika republike”

Z velikim veseljem naznanjamo, da je pri Inštitutu za ustavno pravo (v založništvu Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor) izšla monografija “Ustavni položaj predsednika republike” (urednik prof. dr. Igor Kaučič). V monografiji je s strani najbolj priznanih domačih (in nekaj tujih) ustavnopravnih strokovnjakov sistematično predstavljen in kritično ocenjen institut Predsednika republike Slovenije.

Več o javni predstavitvi knjige bo znanega v naslednjih dneh.

Vabilo na seminar: VOLITVE, DEMOKRACIJA IN VLADAVINA PRAVA

VOLITVE, DEMOKRACIJA IN VLADAVINA PRAVA

SEMINAR

19. septembra 2016, ob 11.00 uri, dvorana Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana

Volitve so praznik demokracije, ko se volivke in volivci odločajo, komu zaupati upravljanje javnih zadev, da  živijo v dobri državi, na katero so lahko  ponosni. Odgovor, v kakšni državi si želim živeti, se torej začne z odhodom na volitve. Zato, menimo, da je treba o pomenu volitev za demokracijo in vladavino prava znova premišljevati in razpravljati.

VABLJENI

Seminar organizirata Inštitut za ustavno pravo v Ljubljani (IUP) in Agencija za preprečevanje korupcije (ASK) Črne Gore, v okviru študijskega obiska, ki bo potekal pod pokroviteljstvom EU Komisije – TAIEX in je namenjen krepitvi etike, integritete in zaupanja v volilni proces.

 

Program:

I del: 11.00 

Mitja Bervar mag. manag., predsednik Državnega sveta RS – pozdravni govor

 

Goranka Vučinić, predsednica Sveta Agencije za preprečevanje korupcije Črne Gore:

  • Pravni okvir in pristojnosti Agencije za preprečevanje korupcije pri kontroli in nadzoru financiranja političnih subjektov in volilnih kampanj („Pravni okvir i nadležnosti Agencije za sprječavanje korupcije u sprovođenju mjera kontrole i nadzora nad finansiranjem političkih subjekata i izbornih kampanja“)

 

Zoran Mladenovič, vrhovni državni revizor, Računsko sodišče RS

  • Vloga Računskega sodišča Republike Slovenije pri zagotavljanju zakonitega financiranja volilnih kampanj in političnih strank

 

Bećir Kečanović, strokovni sodelavec Agencije za preprečevanje korupcije CG, Peter Premrl, vodja nadzora, Komisija za preprečevanje korupcije RS

  • Zaščita javnega interesa in žvižgačev v volilnih zadevah

 

12.15 – 12.30 odmor

 

II. del 12.30 

 

Dr. Franc Grad, profesor ustavnega prava, nekdanji ustavni sodnik

  • Določanje kandidatov z vidika demokratičnosti volitev

 

Dr. Ciril Ribičič, profesor ustavnega prava, nekdanji poslanec in ustavni sodnik, predstavnik

Slovenije v Beneški komisiji

  • Prednosti in slabosti različnih volilnih sistemov

 

Dušan Vučko, direktor Državne volilne komisije

  • Transparentnost volitev

 

Dr Dušan Štrus, vodja službe, namestnik sekretarja Državnega sveta, sekretar mandatnoimunitetne komisije

  • Volitve v Državni svet in volilni spor,

 

razprava z udeleženci

 

14.30 zaključek seminarja 

 

Povzetki prispevkov.pdf

Zaradi organizacije, vljudno prosimo, da nam prijavo udeležbe posredujete do 17. septembra 2016 na naslov info@ustava.si, z vašimi podatki (ime, priimek in e-mail naslov).

Veselimo se vaše udeležbe, vljudno vabljeni!

Če se posveta ne morete udeležiti, prosimo, posredujte vabilo drugim.

 

Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana

 

Direktor: prof. dr. Ciril Ribičič

Vabimo k sodelovanju pri organizaciji 14. Dnevov evropskega prava

VABILO

 

Študente Pravne fakultete vabimo k sodelovanju pri organizaciji 14. Dnevov evropskega prava, ki bodo v četrtek, 24. novembra 2016, potekali na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Tematsko bomo na letošnjih Dnevih evropskega prava, ki bodo potekali kot enodneven brezplačen dogodek, obravnavali aktualne probleme, povezane z nedavno sodbo Sodišča EU glede izbrisa podrejenih obveznic ter v povezavi z nedavnim referendumum za izstop Velike Britanije iz Evropske unije (t. i. Brexit).

Ker bo dogodek potekal ves dan, bodo študentje-prostovoljci razdeljeni v dve skupini, in sicer v dopoldansko in popoldansko. Prosimo, da ob prijavi navedete v katero skupino bi bili raje dodeljeni oziroma ali vam je to vseeno.

Študentje-prostovoljci, ki bi želeli pomagati pri pripravi dogodka in na samem dogodku, lahko prejmete potrdilo organizatorja o aktivni udeležbi na konferenci. Hkrati je to odlična izkušnja, da se seznanite z aktualnimi vsebinami prava EU ter tudi s slovenskimi in tujimi strokovnjaki, ki delajo na področju prava EU v Sloveniji oziroma v institucijah EU.

Vse zainteresirane prosiva, da svojo (nezavezujočo) prijavo pošljete na naslov matija.zgur@ustava.si, najpozneje do petka, 26. avgusta 2016.

Sestanek izbranih kandidatov bo v ponedeljek, 29. avgusta 2016, ob 11.uri na Pravni fakulteti (v pritljičju pri restavraciji).

 

Veselimo se sodelovanja z vami!

 

mag.  Saša Sever                                                            prof. dr. Ciril Ribičič

Inštitut za evropske študije                                        direktor Inštituta za ustavno pravo

Okrogla miza o sovražnem govoru

okmiza

Institut za ustavno pravo je organiziral okroglo mizo o sovražnem govoru, ki je potekala na ljubljanski pravni fakulteti v četrtek, 21. aprila 2015. Pod vodstvom prof. dr. Dragice Wedam Lukić, nekdanje predsednice Ustavnega sodišča, se je razpravljajo o mnogih vidikih sovražnega govora, tako o družbenih, političnih (v smislu kaznovalne politike tožilstva) in nenazadnje tudi o pravnih. Vsak od povabljenih razpravljavcev je v luči svojega poklicnega udejstvovanja podal svoje poglede na sovražni govor, ki je v Sloveniji zaskrbljujoč pojav, na žalost  v vedno večji številčnosti. Tako je dr. Rok Čeferin predstavil sovražni govor kakor ga vidi odvetnik, dr. Dragan Petrovec kot kriminolog, mag. Matevž Krivic kot nekdanji ustavni sodnik in nazadnje dr. Janez Markeš kot novinar. Razprava na okrogli mizi je prinesla pomemben prispevek k razumevanju tega pojava, poleg tega pa tudi široko izražen konsenz, da bi se moralo začeti aktivno kazensko preganjati sovražni govor.

Več o okrogli mizi si lahko preberete v prihajajoči številki Pravne prakse.

 

Vabljeni ste tudi:

 

Pravno mnenje o prenehanju delovnega razmerja in mandata rektorja Univarze v Mariboru

Pravno mnenje o prenehanju delovnega razmerja in mandata rektorja Univarze v Mariboru (PDF)

Vabilo na okroglo mizo o sovražnem govoru

V A B I L O

Inštitut za ustavno pravo Vas prijazno vabi na okroglo mizo

Svoboda izražanja in sovražni govor,

 

ki bo 21. aprila 2016 ob 16.30 v Senatni sobi Pravne fakultete v Ljubljani (pritličje levo).

 

Okroglo mizo bo vodila zaslužna profesorica dr. Dragica Wedam Lukić, na njej pa bodo uvodoma spregovorili:

– dr. Rok Čeferin, ki bo govoril o civilnopravnih vidikih razmerja med svobodo govora in sovražnim govorom,

– dr. Janez Markeš, ki bo govoril o konkretnih pojavnih oblikah sovražnega govora in razlogih zanje,

– mag. Matevž Krivic, ki bo govoril o ustavno pravnih vidikih sovražnega govora in reakcijah, ki jih sproža, in

– dr. Dragan Petrovec, ki bo govoril o mejah kazensko pravnega obravnavanja sovražnega govora.

Za organiziranje okrogle mize smo se odločili, ker prihaja v zadnjem času do številnih primerov sovražnega govora, ki odpirajo številna vprašanja glede razmerja med sovražnim govorom, uperjenim proti ranljivim manjšinskim skupnostim in njihovim pripadnikom, ter svobodo izražanja, o razlikovanju med sovražnim govorom in primeri žaljivih nastopov zoper čast in dobro ime posameznikov, pojavljajo pa se tudi različni pogledi na sankcioniranje sovražnega govora.

 

podpiscr

 

Posnetek 13. Dnevov evropskega prava na Pravni fakulteti

 

 

13. Dnevi evropskega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani

Dnevi evropskega prava bodo tudi letos potekali na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot celodnevni dogodek, ki se bo odvijal v četrtek 19. novembra (modra predavalnica)

Posvečen bo naslednjim tematskim sklopom, ki so trenutno aktualni tako v Evropski uniji kot v Sloveniji: prvič, problematiki prava beguncev EU, drugič, reševanju investicijskih sporov v trgovinskih in investicijskih sporazumih Evropske Unije s tretjimi državami, in tretjič, zadevam iz Slovenije pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, o čemer bo potekala razprava na okrogli mizi.

Konferenca bo tudi letos brezplačna, tako da se je bo lahko udeležilo kar največje število udeležencev.

Jezika konference sta slovenščina in angleščina. Program se nahaja v prilogi.

Vabljeni!

13 DEP – PROGRAM

Priznanje ZDPS za življenjsko delo prejel prof. dr. Ciril Ribičič

Prof. dr. Ciril Ribičič, direktor Inštituta za ustavno pravo, je 8. oktobra 2015 v okviru 41. Dnevov slovenskih pravnikov s strani Zveze društev pravnikov Slovenije prejel priznanje za življenjsko delo, ki ga Zveza podeljuje za izredni in dolgotrajnejši prispevek k pravni znanosti, pravni kulturi, pravni teoriji ali pravni praksi. Prof. dr. Ribičič si je priznanje za življenjsko delo prislužil zaradi svojega ustvarjalnega prispevka k razvoju ustavnopravne znanosti in prava človekovih pravic, še zlasti na področju preučevanja pomena in vloge ustavnega sodstva, za svoje štirideset letno pedagoško in mentorsko delo in za uveljavljanje Društva za ustavno pravo Slovenije doma in v tujini.

Krajša obrazložitev priznanja

Prof. dr. Ribičič je redni profesor ustavnega prava, ki je svoje profesionalno življenje in delo posvetil razvoju ustavnopravne znanosti in prava človekovih pravic ter uveljavljanju Društa za ustavno pravo. Kot učitelj Pravne fakultete v Ljubljani je štiri desetletja predaval ustavno pravo, zadnjih petnajst let pa razvijal Evropsko pravo človekovih pravic. Je pisec številnih učbenikov, strokovnih knjig, znanstvenih člankov in razprav s področja položaja izvršilne oblasti, federalizma, volilnega sistema, parlamentarnega sistema, ustavnega sodstva in prava človekovih pravic. S kolegi v Katedri za ustavno pravo, katere soustanovitelj je bil leta 1981 in Društvu za ustavno pravo je sodeloval pri izdaji številnih zbornikov, učbenikov in strokovnih knjig. Kot posebej aktualni velja omeniti njegovi Evropsko pravo človekovih pravic (Pravna fakulteta, Ljubljana 2007) in Človekove pravice in ustavna demokracija (Študentska založba, Ljubljana 2010). Prevod slednje, ki je izšel v Beogradu (2012) uporabljajo kot učno gradivo na številnih pravnih fakultetah v Srbiji, Makedoniji, Črni gori in Bosni in Hercegovini. V knjigi Človekove pravice in ustavna demokracija utemeljuje pomen in vlogo ustavnega sodstva, razvija teorijo o pozitivnem aktivizmu ustavnih sodišč in njihovem poseganju na področje zakonodajalca (ustavno sodišče kot pozitivni zakonodajalec). To temo je poglobljeno dograjeval tudi v svojih prihodnjih publikacijah doma in v tujini. V zadnjih letih piše odmevne kolumne v Pravni praksi, ki so nedavno tudi izšle v knjigi Med pravom in pravičnostjo (GV Založba, Ljubljana 2015).

Je zavzet in med študenti priljubljen predavatelj in mentor (na vseh ravneh študija). Tuji študentje so ga v anonimni anketi opisali kot osebnost z iskrivim smislom za humor, ki jih inspirira s svojo odprtostjo, širokim znanjem in izkušnjami, ki jih nesebično deli s študenti. Desetkrat je organiziral vseslovensko tekmovanje študentov v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (Rubikon) in vodi študijske ekskurzije na to sodišče in Sodišče Evropske unije. Kot poslanec Državnega zbora je bil sopodpisnik sporazuma parlamentarnih strank in poslanskih skupin o plebiscitu, vodja skupine za državno ureditev v postopku pripravljanja in sprejemanja Ustave RS ter predsednik komisij za lokalno samoupravo in za poslovnik. Pozneje je večkrat sodeloval v strokovnih skupinah ustavne komisije ob spreminjaju Ustave. Kot dolgoletni predsednik Društva za ustavno pravo Slovenije in v zadnjem času kot direktor Inštituta za ustavno pravo, je organiziral številne okrogle mize o aktualnih ustavnopravnih dilemah. S strokovnim referati redno nastopa na Dnevih slovenskih pravnikov, Dnevih javnega prava, Dnevih evropskega prava, srečanjih Društva za ustavno pravo ter številnih mednarodnih posvetovanjih v organizaciji Mednarodnega združenja za ustavno pravo (IACL), evropske in svetovne konference ustavnih sodišč, Sveta Evrope in njegove Beneške komisije idr. Med letoma 2000 in 2009 je bil sodnik in zadnja tri leta tudi podpredsednik Ustavnega sodišča RS. Od leta 2012 je član Beneške komisije.

V letu 2015 se je upokojil, vendar s sodelavci pripravlja nov učbenik za predmet Evropsko pravo človekovih pravic, v katerem bo temeljni poudarek na sodbah ESČP zoper Slovenijo.