LinkedInFacebook

Svet Inštituta

Prof. dr. Igor Kaučič (predsednik)
Igor Kaučič je profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava ustavno pravo, ustavno procesno pravo, evropsko ustavno pravo in druge predmete na vseh stopnjah študija. Vodi podiplomski študij ustavnega prava, in je predstojnik Katedre za ustavno pravo, od leta 2012 pa je tudi prodekan Pravne fakultete za študijske zadeve. Je dolgoletni član Društva za ustavno pravo Slovenije, v katerem je že vrsto let tudi član upravnega odbora. Je avtor številnih člankov in znanstvenih razprav ter konferenčnih prispevkov, (so)urednik več monografij in učbenikov ustavnega prava. Med njegovimi deli velja izpostaviti  učbenik »Ustavna ureditev Slovenije« (soavtor s Francom Gradom), zbornik gradiv »Ustavna reforma ustavnega sodstva« ter knjigo »Zakonodajni referendum: pravna ureditev in praksa v Sloveniji«. Posebno aktiven je bil pri organizaciji obeležitev 15. in 20. obletnice sprejema slovenske Ustave, saj je vodil organizacijska odbora, ki sta pripravila slovesnosti ob teh obletnicah, prav tako pa je bil urednik obeh zbornikov, in sicer »15 let uresničevanja Ustave Republike Slovenije« in »Dvajset let Ustave Republike Slovenije: pomen ustavnosti in ustavna demokracija«. Profesor Kaučič redno sodeluje v strokovnih skupinah Ustavne komisije Državnega zbora, v katerih je dejaven pri oblikovanju rešitev različnih ustavnopravnih problemov. Za svoj prispevek k razvoju slovenske ustavnopravne znanosti in k njeni uveljavitvi doma in v tujini je leta 2013 s strani Zveze društev pravnikov Slovenije prejel naziv pravnik leta.

Prof. dr. Dragica Wedam Lukić (podpredsednica)
Dragica Wedam Lukić je zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1971 se je tam istega leta zaposlila kot asistentka za civilno procesno pravo. Leta 1973 je opravila pravosodni izpit, leta 1976 magistriral, leta 1982 pa doktorirala. Istega leta je bila tudi izvoljena za docentko, leta 1993 pa za redno profesorico za civilno procesno pravo in mednarodno zasebno pravo. V letih 1994 in 1995 je bila prorektorica za področje vzgojno izobraževalnega dela na Univerzi v Ljubljani. Profesor Wedam Lukić ima obsežne izkušnje z delom razsodnice v različnih domačih in mednarodnih telesih za izvednsodno reševanje sporov. Leta 1997 je bila izvoljena za sodnico Ustavnega sodišča, med leti 2001 in 2004 je bila tudi njegova predsednica. Je avtorica številnih člankov, komentarjev zakonov in učbenikov na področju civilnega procesnega prava in mednarodne arbitraže, ukvarjala pa se je tudi s problemi medicinskega prava, v zadnjih letih pa se posveča predvsem ustavnemu pravu in pravu človekovih pravic. Dolga leta je bila članica odbora za mednarodno trgovinsko arbitražo pri Mednarodnem pravnem združenju (International Law Association). Leta 2008 je postala glavna urednica najstarejše slovenske pravne revije Pravnik, od leta 2012 do 2016 pa je bila tudi  nadomestna članica Beneške komisije.

Prof. dr. Franc Grad (član)
Franc Grad je redni profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poučuje ustavno pravo, Evropsko ustavno pravo, volilno in parlamentarno pravo ter lokalno samoupravo. Svojo poklicno pod je pričel v republiški Skupščini, kasneje pa je delal tudi na Okrožnem sodišču v Ljubljani in Sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo (današnja Služba Vlade za zakonodajo). Od leta 1984 je zaposlen na Pravni fakulteti v Ljubljani. Sodeloval je pri pripravi nove slovenske ustave in zakonodaje, ki ureja državno ureditev, med drugim zakona o volitvah v Državni zbor, zakona o Državnem svetu, zakona o volitvah predsednika republike in zakona o poslancih. Leta 2002 je pripravil tudi osnutek zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament. Med leti 1995 in 2012 je bil član skupine neodvisnih strokovnjakov za področje lokalne samouprave pri Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Pet mandatov je bil član Državne volilne komisije, med leti 2007 in 2008 pa je opravljal funkcijo ustavnega sodnika. Od leta 2013 je predsednik Društva za ustavno pravo Slovenije. Aktiven je tudi kot raziskovalec, saj je objavil večje število znanstvenih člankov in samostojnih monografij na različne teme s področja ustavnega prava, med njimi velja omeniti predvsem dela »Ustavna ureditev Slovenije« (v soavtorstvu z Igorjem Kaučičem), »Primerjalno ustavno pravo« (v soavtorstvu z dr. Ivanom Kristanom in dr. Antonom Pereničem), »Volitve in volilni sistem«, in  »Parlamentarno pravo«.

Dr. Tomaž Subotič (član)
Tomaž Subotič se je šolal na Univerzi v Mariboru, kjer je leta 1982 diplomiral iz ekonomije, leta 1985 magistriral, leta 1991 pa je na Fakulteti za organizacijske študije še doktoriral. Svojo poklicno pot je začel v večjem železarskem podjetju, kjer je opravljal različna dela, na koncu je vodil marketinški oddelek podjetja. Med leti 1988 in 1992 je v Pragi vodil pisarno podjetja Intertrade Ljubljana. Leta 1992 je v Pragi vzpostavil podjetje Intertrade CS, katerega lastnik in direktor je še danes. Je član nadzornih odborov več slovenskih in čeških družb. Za svoje poslovne dosežke je prejel več slovenskih in čeških priznanj. Dr. Subotič je bil v preteklosti asistent in predavatelj na Univerzi v Mariboru, danes pa je aktiven gostujoči predavatelj na Karlovi univerzi v Pragi. Poleg tega je dr. Subotič član Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije, od leta 2011 pa je predsednik Šahovske zveze Slovenije.

Boštjan Koritnik (član)
Bošjan Koritnik je z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V času študija je prejel več priznanj za dosežke na različnih tekmovanjih doma in v tujini. Že med študijem in tudi po diplomi je za največji slovenski dnevnik Delo komentiral dogajanja na trgu vrednostnih papirjev. Leta 2006 se je zaposlil pri največjem slovenskem založniku pravne in poslovne literature GV Založbi, kjer je najprej delal kot novinar revije Pravna praksa, nato kot urednik iste revije in hišni pravnik založbe, leta 2010 pa je bil imenovan za direktorja in odgovornega urednika GV Založbe, po pripojitvi k družbi IUS Software pa je bil njen sodirektor do začetka leta 2015, ko je prevzel mesto tajnika Pravne fakultete v Ljubljani. V preteklosti (2006-2007) je opravljal delo sekretarja Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, od leta 2008 pa opravlja funkcijo zakladnika pri Zvezi društev za gospodarsko pravo Slovenije. Istega leta je postal tudi strokovni urednik najstarejše slovenske pravne znanstvene revije Pravnik, v letu 2014 pa je bil imenovan tako za prokurista Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani kot tudi za generalnega sekretarja Zveze društev pravnikov Slovenije. Objavil je številne članke na temo različnih pravnih in ekonomskih problemov ter prevedel več strokovnih knjig in člankov iz in v angleščino. Vpisan je tudi v podiplomski študij korporacijskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Trenutno opravlja delo tajnika Pravne fakultete v Ljubljani.

48 Trackbacks

 • By social share checker on maj 17, 2018 at 9:09 dop

  social share checker

  ecdcmmfnq bpcqz luhjsfs uvqy etbxxygxetngelv

 • By laimesmajas on maj 18, 2018 at 9:16 dop

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you will find 51957 additional Infos|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Predrag Timotic on maj 21, 2018 at 3:54 pop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you can find 5819 additional Infos|Infos to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By hoverboard on maj 22, 2018 at 10:21 pop

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you will find 2960 more Informations|Infos to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Breakout game on maj 23, 2018 at 3:24 dop

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you will find 50747 more Infos|Infos on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Predrag Timotic on maj 23, 2018 at 9:28 dop

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Find More Infos here|Here you can find 10092 more Infos|Informations to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By buy dumps on maj 25, 2018 at 10:18 pop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you can find 28975 additional Infos|Infos to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Elizabeth Bay Locksmith on maj 30, 2018 at 11:58 dop

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Read More Infos here|There you will find 6476 additional Infos|Infos to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Forex currency exchange analysis on maj 31, 2018 at 10:13 pop

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Infos here|Here you will find 41838 additional Infos|Infos to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By straight from the source on junij 1, 2018 at 12:10 pop

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Read More Informations here|There you can find 83167 additional Informations|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By kindle unlimited audiobook on junij 3, 2018 at 5:03 pop

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you will find 40866 more Infos|Infos to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By https://www.dailybuzz.cc/133936.html on junij 3, 2018 at 10:17 pop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you will find 75594 more Infos|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By unicc login on junij 3, 2018 at 10:23 pop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you will find 50396 additional Infos|Infos on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By buy 4-CHLOROMETHCATHINONE on junij 8, 2018 at 11:44 dop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Read More Informations here|Here you will find 62707 additional Informations|Infos on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By ini on junij 10, 2018 at 10:17 pop

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Read More Informations here|There you will find 53908 more Informations|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Aleksandar on junij 11, 2018 at 4:36 dop

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Read More Infos here|Here you can find 74124 more Infos|Infos on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By copy trading crypto on junij 15, 2018 at 2:02 pop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Informations here|Here you will find 56397 more Informations|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By garcinia cambogia amazon on junij 20, 2018 at 11:59 dop

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Find More Informations here|There you can find 66181 additional Informations|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By star wars music box on junij 21, 2018 at 10:44 dop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you will find 84585 more Informations|Infos on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By show up on julij 2, 2018 at 9:20 dop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you will find 371 more Informations|Infos to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By College on julij 2, 2018 at 3:28 pop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you will find 51989 more Infos|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Kraaifontein painters on julij 3, 2018 at 10:12 pop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you can find 17163 more Informations|Informations to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Automatyczny Defibrylator on julij 4, 2018 at 10:10 pop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Infos here|Here you can find 93272 additional Infos|Infos on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By bioanalytical studies on julij 5, 2018 at 1:39 pop

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Infos here|Here you will find 93254 additional Infos|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Buy steroids online on julij 7, 2018 at 6:35 pop

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you can find 53011 additional Informations|Infos on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By http://bitcoin-casino.review on julij 8, 2018 at 7:47 pop

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Read More Infos here|Here you will find 94362 more Infos|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Current Exchange Rates on julij 9, 2018 at 3:44 dop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you will find 54096 additional Informations|Infos on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By intimacykit.org on julij 9, 2018 at 4:54 pop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you will find 75214 additional Infos|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By harmonystudio.pl on julij 10, 2018 at 11:21 dop

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you will find 5463 more Infos|Infos to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By online casino reviews on julij 10, 2018 at 3:37 pop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Read More Informations here|There you can find 992 more Informations|Infos to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By archiwnetrze.pl on julij 12, 2018 at 10:11 dop

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Find More Informations here|There you will find 26118 additional Informations|Infos to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Removals to France on julij 14, 2018 at 10:23 pop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Read More Infos here|There you will find 85003 more Infos|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Fresh paneer on julij 16, 2018 at 8:04 dop

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 51953 more Infos|Infos on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By 토토사이트 on julij 16, 2018 at 10:17 dop

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Find More Infos here|There you will find 11374 more Infos|Informations to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By office mac on julij 19, 2018 at 10:23 pop

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Read More Infos here|Here you can find 83211 additional Infos|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By buy Juvederm on julij 20, 2018 at 2:17 pop

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Find More Informations here|Here you will find 33857 more Informations|Informations to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By ssc cgl exam preparation on julij 20, 2018 at 10:23 pop

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Infos here|There you can find 89910 additional Infos|Infos on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Sell phone on julij 24, 2018 at 2:44 pop

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Informations here|Here you can find 88029 more Informations|Infos on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By whatsapp group on julij 24, 2018 at 10:22 pop

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Informations here|There you can find 17205 additional Informations|Infos to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Situs judi bola on julij 25, 2018 at 10:21 pop

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you can find 9076 more Informations|Infos to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By sprinter van service near me on julij 27, 2018 at 10:08 dop

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Read More Infos here|There you will find 46965 more Infos|Infos to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By follow on julij 27, 2018 at 12:34 pop

  … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Infos here|There you can find 61024 additional Infos|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By online casino usa on julij 28, 2018 at 2:19 pop

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you can find 6726 additional Informations|Informations to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By https://www.getwin.com/en-sg/bitcoin-casino on julij 29, 2018 at 3:14 pop

  … [Trackback]

  […] Find More on|Find More|Read More Informations here|There you will find 87599 additional Informations|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • … [Trackback]

  […] Read More here|Read More|Find More Informations here|There you can find 10258 more Informations|Informations to that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By roulette online terpercaya on julij 29, 2018 at 10:08 pop

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Read More Informations here|There you will find 79035 more Informations|Infos on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By HySecurity Barrier Gate Openers on julij 30, 2018 at 10:19 pop

  … [Trackback]

  […] Find More here|Find More|Find More Informations here|Here you can find 73899 more Informations|Infos on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]

 • By Ukrainian cuisine on avgust 1, 2018 at 12:15 pop

  … [Trackback]

  […] Read More on|Read More|Find More Infos here|There you will find 57775 additional Infos|Informations on that Topic: ustava.si/?page_id=81 […]