Prvo srečanje predstavnikov pravnih inštitutov iz regije v BiH

Pravni inštitut v BiH je 28. oktobra 2016 v Sarajevu gostil prvo srečanje predstavnikov pravnih inštitutov iz regije. Sestanka so se udeležili še predstavniki Instituta za uporedno pravo iz Beograda, Instituta za javnu upravu iz Zagreba ter Inštituta za ustavno pravo iz Ljubljane. Naš Inštitut sta predstavljala direktor, prof. dr. Ciril Ribičič ter član Znanstvenega sveta, dr. Nejc Brezovar.

Sestanku sta prisostvovala tudi dr. Rouhollah Ghaderi, direktor Naucno-istrazivackog instituta Ibn Sina iz Sarajeva ter mag. Miroslav Živanović iz Centra za ljudska prava Univerze v Sarajevu.

Šlo je za prvo tovrstno srečanje inštitutov iz regije, na katerem so bile predstavljene aktivnosti posameznih inštitutov ter izmenjane ideje o prihodnjem sodelovanju na skupnih raziskovalnih projektih. Sodelujoči so ugotovili, da inštituti obravnavajo nekatere zelo podobne teme, kot so na primer boj s korupcijo, migracije, delovanje lokalnih skupnosti in zastopanost žensk v njih. Kolegom iz Bosne in Hercegovine je bila zagotovljena pomoč našega Inštituta ter kolegov iz Hrvaške pri procesu harmonizacije domače zakonodaje z zakonodajo EU. Ob koncu srečanje je bila podpisana tudi Skupna izjava o skupnem interesu za prihodnje sodelovanje.

Ob robu srečanja je prof. dr. Ciril Ribičič nastopil tudi na televiziji N1, bosanski podružnici mreže CNN, za katero je govoril predvsem o izvrševanju priporočil Beneške komisije, ki se nanašajo na BiH.

 

Prvo srečanje predstavnikov pravnih inštitutov iz regije v BiH
Pomakni se na vrh