Svet Inštituta

Prof. dr. Igor Kaučič (predsednik) Igor Kaučič je profesor za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava ustavno pravo, ustavno procesno pravo, evropsko ustavno pravo in druge predmete na vseh stopnjah študija. Vodi podiplomski študij ustavnega prava, in je predstojnik Katedre za ustavno pravo, od leta 2012 pa je tudi prodekan Pravne … Nadaljujte z branjem Svet Inštituta