Vabilo: Ob obletnici sprejema Ustave Republike Slovenije

Obeležitev 28-letnice sprejema nove slovenske ustave in izida nove izdaje Ustave Republike Slovenije s predgovorom predsednika Državnega zbora mag. Dejana Židana in glosami dr. Igorja Kaučiča

Organizator dogodka, ki bo v ponedeljek, 23. decembra 2019, ob 11. uri v Senatni sobi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Društvom za ustavno pravo Slovenije, Inštitutom za ustavno pravo pri Pravni fakulteti in družbo Litteralis.

Program dogodka:

11.00–11.15 Pozdravni nagovori:

– dekana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Grege Strbana;

– predsednika Društva za ustavno pravo Slovenije, zasl. prof. dr. Franca Grada;

– direktorja Inštituta za ustavno pravo, zasl. prof. dr. Cirila Ribičiča

11.15–11.20 Nagovor predsednika Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejana Židana

11.20–11.35 Nekaj misli prof. dr. Igorja Kaučiča ob 28-letnici Ustave Republike Slovenije in novi, skupni izdaji knjige Ustava Republike Slovenije

Vabilo: Ob obletnici sprejema Ustave Republike Slovenije
Pomakni se na vrh