Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana

Lepo pozdravljeni na spletni strani Inštituta za ustavno pravo!

Inštitut za ustavno pravo, ki deluje od 21. februarja 2013 in ki ga vodi direktor prof. dr. Ciril Ribičič, je neodvisen zavod, ki skrbi za razvoj in delovanje raziskovalne dejavnosti na področju ustavnega prava. Ustanovitelj inštituta je Društvo za ustavno pravo Slovenije in združuje vrhunske ustavnopravne strokovnjake. Njihova vpetost v delo inštituta zagotavlja visoko kakovost ustavnopravnih mnenj in analiz ter je hkrati garant njihove nepristranskosti. Vljudno vabljeni, da si več o delovanju in aktivnostih inštituta preberete na tej spletni strani.

prof. dr. Igor Kaučič, univ. dipl. prav.
član Sveta Inštituta za ustavno pravo

Inštitut:

  • pripravlja za naročnike strokovna mnenja o pravnih vprašanjih povezanih z domačimi in tujimi ustavnopravnimi problemi,
  • opravlja raziskave in spremlja strokovna dognanja, dosežke in rezultate na ustavnopravnem področju,
  • organizira domače in mednarodno usposabljanje in izobraževanje na ustavnopravnem področju in z njim povezanih področij,
  • izdaja strokovno in znanstveno publicistiko s področja ustavnopravnih ved.

Pri delovanju Inštituta za ustavno pravo aktivno sodelujejo vodilni ustavnopravni strokovnjaki v Sloveniji, ki so med drugim nekdanji sodniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije in profesorji ustavnega in civilnega prava. Temeljni pravni akt, na katerem sloni dejavnost Inštituta, je Ustava Republike Slovenije.

V okviru dejavnosti si inštitut prizadeva za razvoj in vsestransko dostopnost in uporabo znanja v družbi, za prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, za obveščanje javnosti o znanstveno raziskovalnih dosežkih in za širjenje znanstvene kulture v Republiki Sloveniji.

Inštitut opravlja svojo dejavnost za vse zainteresirane naročnike v obsegu in na način, določen s programom razvoja in dela Inštituta, na domačem in mednarodnem trgu.

Da bi dosegli zastavljene cilje in izpolnili zahteve in želje naših strank, ponujamo širok nabor storitev za naše domače in tuje naročnike. Vse storitve so prilagojene tako, da najbolje služijo potrebam vsake posamezne stranke. Ustavna pritožba, postopek ocene ustavnosti predpisa, zakonodajni postopek in zakonodajna iniciativa, postopek pred prvostopenjskim ali pritožbenim sodiščem, izredna pravna sredstva, pritožbeni postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice … Vse predhodno našteto so pravni postopki, kjer lahko Inštitut med drugim strokovno sodeluje s svojimi pravnimi mnenji o ustavnopravnih vprašanjih.

Vabimo vas, da nas kontaktirate za več informacij. Z veseljem bomo skupaj z vami poiskali najboljše rešitve za vaš ustavnopravni problem!


Pretekli odmevni projekti:

Pomakni se na vrh