39. Dnevi slovenskih pravnikov

Foto: GV Založba
Foto: GV Založba

Na 39. Dnevih slovenskih pravnikov, ki so 17. in 18. oktobra 2013 potekali v Portorožu, sta predsednik Sveta, prof. dr. Igor Kaučič in sekretar Inštituta, mag. Matija Žgur, prejela priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije. Prof. dr. Igor Kaučič je za svoj prispevek k razvoju slovenske ustavnopravne znanosti in k njeni uveljavitvi doma in v tujini, prejel nagrado “pravnik leta”, mag. Matija Žgur pa je za vidne dosežke na področju strokovnega izobraževanja in društvene dejavnosti, prejel priznanje “mladi pravnik”.

39. Dnevi slovenskih pravnikov
Pomakni se na vrh