Javna predstavitev monografije: Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič

V torek, 4. oktobra 2017, je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani potekala javna predstavitev
monografije »Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič«.

Uvodoma je dekan Pravne fakultete, prof. dr. Miha Juhart, spregovoril nekaj besed o pomenu tovrstnih
slavnostnih publikacij, ki jih na Pravni fakulteti že zadnjih nekaj let pripravljajo ob upokojitvi
oziroma visokem jubileju svojih profesorjev ter poudaril velike zasluge slavljenca tako za Pravno
fakulteto kot za razvoj ustavnopravne znanosti v preteklih desetletjih. Predsednik Društva za
ustavno pravo Slovenije, prof. dr. Franc Grad, je poudaril velik pomen zbornika za razvoj
ustavnopravnega področja. V nadaljevanju sta dva od urednikov zbornika, mag. Matija Žgur in dr.
Neža Kogovšek Šalamon, natančneje predstavila razvoj nastanka zbornika ter njegovo strukturo.
Predstavitve se je udeležil tudi prof. dr. Rainer Arnold iz Univerze v Regensburgu in častni član
Društva za ustavno pravo. Nekaj besed o svojih besedilih in sodelovanju s profesorjem Ribičičem
so spregovorili tudi nekateri prisotni avtorji prispevkov. Na koncu je prof. dr. Ciril Ribičič s
prisotnimi delil nekaj svojih misli o trenutnem stanju in prihodnosti demokracije ter ustavništva pri
nas in na mednarodni ravni.

 

Javna predstavitev monografije: Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič
Pomakni se na vrh