Analiza zakonskih predlogov za uspešnejše preprečevanje korupcije

V začetku leta je Inštitut za ustavno pravo s strani predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejel prošnjo, da novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki jo je pripravila komisija za preprečevanje korupcije v odstopu ustavnopravno in mednarodnopravno oceni ter po potrebi dopolni. Ekspertna skupina Inštituta v sestavi prof. dr. Ciril Ribičič (direktor Inštituta in vodja skupine),prof. dr. Janez Čebulj in prof. dr. Rajko Pirnat, je v začetku februarja Uradu predsednika predala svojo analizo novele in k njej podala nekatere predloge za njeno izboljšavo. Člani ekspertne skupine bodo tudi v nadaljevanju sodelovali z Uradom predsednika pri izvedbi posebnega posvetovanja o predlagani noveli in o drugih potrebnih načinih za razreševanje problematike korupcije.

Analiza novele: Ustavnopravna analiza novele ZINTPK_Pravno mnenje IUP_14 2 2014

Analiza zakonskih predlogov za uspešnejše preprečevanje korupcije
Pomakni se na vrh