DUPS

39. Dnevi slovenskih pravnikov

Na 39. Dnevih slovenskih pravnikov, ki so 17. in 18. oktobra 2013 potekali v Portorožu, sta predsednik Sveta, prof. dr. Igor Kaučič in sekretar Inštituta, mag. Matija Žgur, prejela priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije. Prof. dr. Igor Kaučič je za svoj prispevek k razvoju slovenske ustavnopravne znanosti in k njeni uveljavitvi doma in v tujini, […]

Občni zbor DUPS sprejel Akt o ustanovitvi Inštituta za ustavno pravo

21. februarja 2013 je občni zbor Društva za ustavno pravo Slovenije sprejel Akt o ustanovitvi Inštituta za ustavno pravo, Ljubljana in tako uresničil dolgoletno ambicijo društva, da svojo dejavnost razširi in nadgradi z ustanovitvijo Inštituta, ki bo subjektom na trgu ponudil poglobljene ustavnopravne analize, raziskave in izobraževanja. 13. junija 2013 je Okrožno sodišče v Ljubljani […]

Pomakni se na vrh