Inštitut za ustavno pravo

Ponovno odločanje o zakonu na podlagi veta Državnega sveta

Inštitut za ustavno pravo je po naročilu Državnega sveta pripravil pravno mnenje o uvedbi možnosti spremembe zakona v postopku odločanja na podlagi veta Državnega sveta. V četrtek 23. 1. sta predsednik Državnega sveta Mitja Bervar in direktor Inštituta prof. dr. Ciril Ribičič predstavila predlog sprememb poslovnika Državnega zbora, ki bi povečale smiselnost veta Državnega sveta […]

Presoja ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine

V sredo 22. 1. so predstavniki Skupnosti občin Slovenije skupaj s predstavniki Inštituta za ustavno pravo ter Inštituta za lokalno samoupravo predstavili zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine. Na tiskovni konferenci so bili predstavljeni razlogi, zaradi katerih so se v Skupnosti občin odločili za vložitev zahteve za presojo ustavnosti ZDavNep. Direktor Inštituta […]

Okrogla miza – Volilni sistem in kriza

Katedra za ustavno pravo PF v Ljubljani in Društvo za ustavno pravo Slovenije sta v sodelovanju z Inštitutom za ustavno pravo, Ljubljana v sredo 11. decembra 2013 pripravili okroglo mizo Volilni sistem in kriza. Okrogla miza je potekala na Pravni fakulteti v Ljubljani, na njej pa so svoja stališča o problemih volilni sistemov soočili slovenski […]

39. Dnevi slovenskih pravnikov

Na 39. Dnevih slovenskih pravnikov, ki so 17. in 18. oktobra 2013 potekali v Portorožu, sta predsednik Sveta, prof. dr. Igor Kaučič in sekretar Inštituta, mag. Matija Žgur, prejela priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije. Prof. dr. Igor Kaučič je za svoj prispevek k razvoju slovenske ustavnopravne znanosti in k njeni uveljavitvi doma in v tujini, […]

Občni zbor DUPS sprejel Akt o ustanovitvi Inštituta za ustavno pravo

21. februarja 2013 je občni zbor Društva za ustavno pravo Slovenije sprejel Akt o ustanovitvi Inštituta za ustavno pravo, Ljubljana in tako uresničil dolgoletno ambicijo društva, da svojo dejavnost razširi in nadgradi z ustanovitvijo Inštituta, ki bo subjektom na trgu ponudil poglobljene ustavnopravne analize, raziskave in izobraževanja. 13. junija 2013 je Okrožno sodišče v Ljubljani […]

Pomakni se na vrh