Direktor


Zasl. prof. dr. Ciril Ribičič

Ciril Ribičič je redni profesor ustavnega prava in evropskega prava človekovih pravic na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer neprekinjeno poučuje že skoraj 40 let. Več let je bil tudi predstojnik Katedre za ustavno pravo. Je avtor številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter več knjig in učbenikov s področja ustavnega prava, med katerimi izstopa učbenik »Evropsko pravo človekovih pravic«. Ves čas je zelo aktiven na pedagoškem področju, saj že 15 let vsako let organizira ekskurzijo študentov na Evropsko sodišče za človekove pravice, vrsto let pa organizira tudi tekmovanje »Rubikon« v predstavitvi sodb tega sodišča. Za svoje strokovno in znanstveno delo je prejel več priznanj, npr. priznanje Kristalna zvezda za prispevek k prepoznavnosti in uveljavljanju Slovenije v EU. Leta 2000 je kot strokovna priča nastopil pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo v Haagu, kjer je pričal o ustavnopravnih vidikih nastajanja in delovanja Herceg-Bosne. O tem problemu je izdal knjigo »Geneza neke zablode«. Med leti 1990 in 2000 je bil poslanec Državnega zbora, v katerem je vodil skupino za državno ureditev v Ustavni komisiji, vodil pa je tudi Komisijo za lokalno samoupravo in Komisijo za poslovnik. O parlamentarizmu in svojih letih v Državnem zboru je napisal več knjig (»Siva tipka 074«, »Prednost«, »Podoba parlamentarnega desetletja«).  Med leti 2000 in 2009 je bil sodnik Ustavnega sodišča, v času med leti 2007 in 2009 pa tudi njegov podpredsednik. Svoje izkušnje iz Ustavnega sodišča je opisal v knjigi »Človekove pravice in ustavna demokracija«, ki je izšla leta 2010 (njen prevod v srbščino pa leta 2012). Leta 2007 je bil izvoljen za predsednika Društva za ustavno pravo Slovenije, ki mu je predsedoval do leta 2013, ko je prevzel vodenje Inštituta za ustavno pravo, Ljubljana.

Pomakni se na vrh