Liber amicorum Ciril Ribičič

M. Žgur, N. Kogovšek Šalamon, B. Koritnik (ur.)

Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič

Nedavno je izšla monografija Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju: liber amicorum Ciril Ribičič. Knjigo, posvečeno 70-letnici profesorja dr. Cirila Ribičiča, sestavlja devetnajst strokovnih in znanstvenih besedil z ustavnopravnega področja, ki so jih zgolj za to priložnost pripravili ugledni tuji in domači strokovnjaki in strokovnjakinje.

Besedila so v monografiji urejena v tri vsebinske sklope, v katerih najdemo šestnajst znanstvenih besedil v slovenskem jeziku, preostala tri besedila (pisma) pa so v angleškem jeziku.  V I. delu je šest prispevkov s področij državne ureditve, političnega sistema in volitev. V II. delu, v katerem je prav tako šest besedil, se avtorice in avtorji ukvarjajo z aktualnimi problemi človekovih pravic in ustavne demokracije. Končno so v III. del vključena štiri besedila, ki obravnavajo vlogo ustavnih sodnikov in ustavnega sodišča nasploh.

V tej jubilejni monografiji zbrani prispevki kažejo na to, da so izzivi ustavnega prava v 21. stoletju, tako doma kot v mednarodnem prostoru, številni ter po svoji naravi izjemno kompleksni. Njihovo reševanje terja sodelovanje čim večjega števila ustavnopravnih in drugih strokovnjakov. Zato je namen te monografije, da se aktivno vključi v aktualne ustavnopravne razprave in skuša z rešitvami, ki jih predlagajo avtorji, prispevati k nadaljnjemu razvoju domače in mednarodne ustavnopravne znanosti.

Založnik monografije je Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor (http://books.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress), izdala pa jo je Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (http://www.pf.uni-lj.si/). Jezikovni pregled besedil je opravil Dean Zagorac, za tisk pa je poskrbelo podjetje Litteralis (http://knjigarnapravna.si/).

Elektronska različica knjige je dostopna na spletni strani založnika (http://books.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/53), tiskano različico pa je mogoče kupiti v knjigarni Pravna na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2 (oziroma preko e-poštnega naslova alenka.erzen@pf.uni-lj.si).

Liber amicorum Ciril Ribičič
Pomakni se na vrh