Obeležitev 28-letnice sprejema nove slovenske ustave

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je 23. decembra v sodelovanju z Društvom za ustavno pravo Slovenije, Inštitutom za ustavno pravo in družbo Litteralis organizirala poseben dogodek, posvečen 28-obletnici sprejema nove slovenske ustave, pa tudi izidu nove izdaje Ustave Republike Slovenije s predgovorom predsednika Državnega zbora RS mag. Dejana Židana in glosami dr. Igorja Kaučiča.

V razpravi, ki jo je vodil dekan Pravne fakultete profesor dr. Grega Strban, sta profesorja dr. Igor Kaučič in dr. Franc Grad opozorila na podcenjevanje Ustave RS v strokovni in širši javnosti, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani dr. Ciril Ribičič pa je predlagal, da bi morali v novi izdaji z zlatimi črkami pisati o socialni državi, ki je ob pravni državi zbledela in ji grozi, da bo izginila. Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije mag. Dejan Židan je med drugim povedal, da je počaščen, da so ga založniki nove izdaje – Založba Pravne fakultete, Uradni list Republike Slovenije, Litteralis in po novem tudi Državni zbor Republike Slovenije – povabili k zapisu predgovora, saj meni »da je krepitev zavedanja o pomenu ustave in dostopnost ter razumevanje ustave temelj naše demokratične ureditve.«

Avtor »glos« k Ustavi RS prof. dr. Igor Kaučič je za konec izrazil posebno zahvalo vsem štirim založnikom, posebej pa še direktorju družbe Litteralis Gregi Plescu, ki je bil pobudnik tako založniškega projekta kot tudi dogodka.

Obeležitev 28-letnice sprejema nove slovenske ustave
Pomakni se na vrh