Podelitev plakete zasl. prof. dr. Francu Gradu in okrogla miza AVSTRIJSKA DRŽAVNA POGODBA

Na razpravi  o notifikaciji Avstrijski državni pogodbi so aktivno sodelovali člani Srebrne katedre in zaslužni profesorji dr. Ivan Kristan, dr. Lojze Ude in dr. Mirjam Škrk, moderiral pa jo je prof. dr. Ciril Ribičič. Sodelujoči so se strinjali, da bi bil skrajni čas, da bi Slovenija opravila notifikacijo pogodbe.

 

 

Pred razpravo je prof. dr. Igor Kaučič v imenu Sveta Inštituta za ustavno pravo podelil zasl. prof. dr. Francu Gradu plaketo Inštituta za ustavno pravo za posebne zasluge za njegove akademske dosežke in prispevek pri delovanju Inštituta ter za njegovo skrb za izboljšanje kakovosti zakonodaje. Prof. Grad je v svojih štiridesetih letih dela na Pravni fakulteti UL razvil nove predmete in napisal temeljne učbenike na področju ustavnega prava, parlamentarnega in volilnega prava, lokalne samouprave in prava EU. Zelo veliko je prispeval k ustanovitvi in delovanju Inštituta za ustavno pravo. Redno sodeluje kot pisec njegovih mnenj in člankov v zbornikih, ki jih Inštitut izdaja. Izkazal pa se je tudi s svojo skrbjo za izboljšanje kakovosti zakonodaje kot organizator Nomotehničnih dnevov.

 

Podelitev plakete zasl. prof. dr. Francu Gradu in okrogla miza AVSTRIJSKA DRŽAVNA POGODBA
Pomakni se na vrh