POVEZAVE

Društvo za ustavno pravo Slovenije: dups.ustava.si

Revus – revija za ustavno teorijo in filozofijo prava: www.revus.eu

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani: www.pf.uni-lj.si

GV Založba: www.gvzalozba.si

Tarello Institute for Legal Philosophy: http://istitutotarello.org/

Lex Localis – http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis

Sodstvo Republike Slovenije: https://www.sodisce.si/

Ustavno sodišče Republike Slovenije: https://www.us-rs.si/

Evropsko sodišče za človekove pravice: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Iskalnik po odločbah Evropskega sodišča za človekove pravice: https://hudoc.echr.coe.int/

Sodišče Evropske unije: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sl/

Opomba: povezave so informativne narave.

Pomakni se na vrh