Presoja ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine

V sredo 22. 1. so predstavniki Skupnosti občin Slovenije skupaj s predstavniki Inštituta za ustavno
pravo ter Inštituta za lokalno samoupravo predstavili zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o davku
na nepremičnine. Na tiskovni konferenci so bili predstavljeni razlogi, zaradi katerih so se v Skupnosti
občin odločili za vložitev zahteve za presojo ustavnosti ZDavNep. Direktor Inštituta za ustavno pravo,
prof. dr. Ciril Ribičič, ki je sodeloval pri pripravi zahteve, je povedal, da so v zahtevi upoštevane tako
teoretične podlage priznanih avtorjev kot dosedanja ustavnosodna praksa. Meni, da se ta zahteva
odlikuje tudi po temu, da ne napada celotnega zakona, temveč le določbe, ki so najbolj sporne z
vidika avtonomije občin.

Več: http://www.skupnostobcin.si/sos/aktualne_novice/

Presoja ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine
Pomakni se na vrh