STORITVE

Da bi dosegli zastavljene cilje in izpolnili zahteve in želje naših strank, ponujamo širok nabor storitev za naše domače in tuje naročnike. Vse storitve so prilagojene tako, da najbolje služijo potrebam vsake posamezne stranke.

Vabimo vas, da nas kontaktirate za več informacij. Z veseljem bomo skupaj z vami poiskali najboljše rešitve za vaš problem!

Svetovanje

Inštitut svojim naročnikom nudi strokovno pravno svetovanje in izdelavo pravnih mnenj o konkretnih ustavnopravnih problemih. Sodelavci Inštituta imajo bogate izkušnje s pravnim svetovanjem različnim organom državne uprave, javnim podjetjem, drugim institucijam in posameznikom. Redno tudi sodelujejo pri pripravi ustavnih in zakonodajnih predlogov. Obseg in zahtevnost pravnih mnenj ter sestava strokovne skupine, ki mnenje pripravi je v celoti stvar dogovora med Inštitutom in naročnikom.

Raziskovanje

Raziskovalna dejavnost na področju ustavnopravnih ved je temeljna dejavnost Inštituta. Strokovnjaki, ki sodelujejo z Inštitutom imajo obsežne izkušnje z vodenjem in izvajanjem večjih in manjših domačih in mednarodnih raziskav. Opravljamo predvsem raziskave s področij državne ureditve, volilnega sistema, evropskega prava človekovih pravic in lokalne samouprave. Glede na specifike in zahtevnost projekta se povezujemo tudi z zunanjimi strokovnjaki, predvsem s sodelavci Inštituta za evropske študije in različnih inštitutov, ki delujejo pod okriljem Pravne fakultete v Ljubljani.

Izobraževanje

Inštitut svojim strankam nudi različne oblike izobraževanj, ki jih lahko glede na želje naročnika pripravi sam ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Naši sodelavci so usposobljeni za izvajanje izobraževanj s področja ustavnopravnih ved, aktualnih ustavnopravnih vprašanj v Sloveniji, regiji in na evropski ravni. Seminarji, usposabljanja, predavanja in specializirane delavnice za zaključene skupine se lahko izvedejo na sedežu naročnika ali na drugi ustrezni lokaciji. Dolgoletne izkušnje naših sodelavcev s pedagoškim, znanstveno-raziskovalnim in svetovalnim delom zagotavljajo najvišjo kakovost izvedbe izobraževanj.

Založništvo

Inštitut sodeluje pri izdajanju znanstvene revije Revus – revije za evropsko ustavnost, ki je prva revija za ustavno pravo in pravoslovje na Zahodnem Balkanu. Inštitut stremi k dvigovanju ravni pravne kulture tudi tako, da omogoča izdajanje samostojnih monografij domačih avtorjev in zbornikov prispevkov s področja različnih ustavnopravnih problemov.

Pomakni se na vrh