USTAVNOPRAVNA IZHODIŠČA ZA URESNIČITEV ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA ŠT. U-I-32/2015


Inštitut za ustavno pravo je marca 2019 pripravil USTAVNOPRAVNA IZHODIŠČA ZA URESNIČITEV ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA ŠT. U-I-32/2015, v katerih je bil poudarek na obravnavi dobrih in slabših strani ter možnih posledic uvedbe prednostnega glasu v okviru veljavne ustavne ureditve, ki temelji na načelu sorazmernega predstavništva in odločilnem vplivu volivcev na dodelitev poslanskih mandatov.

Projektno skupino so sestavljali univerzitetni profesorji, nosilci predmetov, ki se nanašajo na ustavno, volilno, parlamentarno, primerjalno pravo, evropsko ustavno pravo in pravo človekovih pravic: dr. Ciril Ribičič, dr. Franc Grad, dr. Igor Kaučič, dr. Saša Zagorc in dr. Jurij Toplak.

USTAVNOPRAVNA IZHODIŠČA ZA URESNIČITEV ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA ŠT. U-I-32/2015
Pomakni se na vrh