Ustava.si – Inštitut za ustavno pravo

USTAVNOPRAVNO MNENJE O NEDOPUSTNOSTI RAZPISA ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA INVESTICIJE V SLOVENSKI VOJSKI V LETIH 2021–2026

Pravno mnenje sta izdelala prof. dr. Matej Avbelj in prof. dr. Igor Kaučič. Pravno mnenje je sestavljeno iz petih delov. Uvodnem delu sledi procesnopravna analiza, v kateri so proučene procesne možnosti ustavno dopustne prepovedi referenduma. V tretjem delu je opravljena materialnopravna analiza, ki odgovarja na pravno vprašanje v zvezi z zgornjo pravno premiso, ki določa vsebinske pravne pogoje za ustavno dopustno prepoved referenduma. V četrtem delu pa pravno mnenje opravi silogistični sklep tako, da v tretjem delu identificirano materialnopravno podlago za prepoved referenduma uporabi na konkretnih dejanskih okoliščinah zadevnega zakona.

Iz sklepa pravnega mnenja obeh uglednih ustavnopravnih strokovnjakov izhaja, da so pri  ZZSISV izpolnjeni vsi trije pogoji iz prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije, zaradi katerih referendum zoper navedeni zakon ni dopusten. Ti trije pogoji so:

  • pravni predpis mora po svoji obliki biti zakon;
  • zakon mora vsebovati nujne ukrepe za zagotovitev določenih ustavnih vrednot;
  • ustavne vrednote so: obramba države, varnost in odprava posledic naravnih nesreč.

Pravna strokovnjaka menita, da sta prva prvi in tretji pogoj izpolnjena že na prvi pogled, saj gre za predlog zakona na področju obrambnega in varnostnega sistema Republike Slovenije.

Glede nujnosti sprejetja tega zakona pa navajata, da je uveljavitev zakona nujna že danes, ker je izvajanje investicij na obrambnem področju srednjeročno in dolgoročno, saj gre pri nabavah vojaške opreme in oborožitve za specifično tržišče, ki terja srednjeročno prevzemanje obveznosti.

Ustavna pravnika tako menita, da ZZSISV izpolnjuje vse pogoje za ustavno dopustno prepoved referenduma, vključno s pogoji, vezanimi na vsebinsko in časovno komponento nujnosti zakonskih ukrepov, ki so razumni, zato Državni zbor sme ustavnoskladno prepovedati razpis referenduma v zvezi s tem zakonom na podlagi prve alineje drugega odstavka 90. člena Ustave. (VIR: https://www.gov.si/novice/2020-11-20-razpis-naknadnega-referenduma-o-zakonu-o-investicijah-v-slovensko-vojsko-do-leta-2026-bi-bil-ustavno-nedopusten/)

Prenos celotnega mnenja:

USTAVNOPRAVNO MNENJE O NEDOPUSTNOSTI RAZPISA ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA INVESTICIJE V SLOVENSKI VOJSKI V LETIH 2021-2026

USTAVNOPRAVNO MNENJE O NEDOPUSTNOSTI RAZPISA ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA O ZAKONU O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA INVESTICIJE V SLOVENSKI VOJSKI V LETIH 2021–2026
Pomakni se na vrh