Zadeva Rupnik / Case of Rupnik

Ustavne pritožbe v zadevi Leon Rupnik / Constitutional Complaint in the Case of Leon Rupnik:


– Ustavni pritožbi zoper sodbo Vrhovnega sodišča republike Slovenije I Ips 3425/2014 z dne 8. oktobra 2019 v zadevi Leon Rupnik


– Constitutional Complaint Against the Judgment of the Supreme Court of the Republic of Slovenia No. I Ips 3425/2014 of 8 October 2019 in the Case of Leon Rupnik


– Posredovanje listine in predlog za sprejem pritožbe in odločitve


– Conveying of Instrument and Proposal to Adopt Complaint and Decision


Odzivi v medijih in drugje / Reactions in the Press and Elsewhere:

Odvetnik – Revija Odvetniške zbornice Slovenije

Olivera Gomboc: Rehabilitacija vojnega zločinca Leona Rupnika

http://www.odv-zb.si/upload/revija/Revija%20Odvetnik%202020/ODVETNIK%20st-94.pdf

thearticle.com

https://www.thearticle.com/slovenia-attempts-to-rewrite-its-wartime-pro-nazi-history

The Times

Holocaust denial in the courts

https://ustava.si/wp-content/uploads/2022/03/Holocaust-denial.pdf

dnevnik.si

https://www.dnevnik.si/1042933781/slovenija/tozilstvo-ni-umaknilo-obtoznice-zoper-domobranskega-generala-rupnika

https://www.dnevnik.si/1042918961

https://www.dnevnik.si/1042921873

https://www.dnevnik.si/1042919115

https://www.dnevnik.si/1042924087

https://www.dnevnik.si/1042921097

“[G]eneral Leon Rupnik […] je v Kraljevini Jugoslaviji gradil t. i. »Rupnikovo linijo« obrambe pred pričakovanim napadom Sil osi, da bi nato postal vodja slovenskih domobrancev, ki so prisegli Hitlerju. Po vojni ga je čakala smrtna obsodba zaradi zločinskega delovanja zoper lastno ljudstvo; bil je tudi zagrizen antisemit. Velika je sramota, da je Vrhovno sodišče RS pred nekaj meseci rehabilitiralo generala Rupnika, za katerega lahko s polno upravičenostjo uporabimo oznaki vojni zločinec in veleizdajalec.” 

Boris A. Novak v: https://www.dnevnik.si/1042936605

mladina.si

https://www.mladina.si/195219/razveljavljena-obsodba-kolaboranta-in-domobranskega-generala-rupnika

Domobranski general (še) ni nedolžen

delo.si

https://www.delo.si/mnenja/pisma/ob-razveljavitvi-obsodbe-leona-rupnika-270686.html

https://www.delo.si/novice/slovenija/o-rehabilitaciji-domobranskega-generala-bo-odlocalo-ustavno-sodisce/

https://www.delo.si/kultura/oder/lahko-kot-ljudje-zivimo-bratstvo-kot-ga-poznajo-rodovi-ptic/

24ur.com

https://www.24ur.com/novice/svet/ustavna-pritozba-na-razveljavite-smrtne-obsodbe-leona-rupnika.html

Glasilo ZZB NOB Slovenije

https://ustava.si/wp-content/uploads/2020/06/006-scaled-e1591553476176.jpg

Jerusalem Post

https://www.jpost.com/diaspora/slovenian-court-voids-nazi-collaborators-treason-conviction-614206

International Holocaust Remembrance Alliance

V letu 2020 je Mednarodna zveza za spomin na holokavst (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA) pod nemškim predsedstvom sprejela izjavo o rehabilitacijah vojnih zločincev in sodelavcev okupatorjev med 2. svetovno vojno. Nemško predsedstvo je boj proti tovrstnim rehabilitacijam, kulturnim, političnim in sodnim, sprejelo kot osrednjo točko programa svojega predsedovanja Zvezi, katere članica je od leta 2011 tudi Slovenija. Celotno besedilo izjave, sprejete na plenarnem zasedanju v Berlinu spomladi 2020, je dostopno na povezavi: https://www.holocaustremembrance.com/statements/ihra-statement-rehabilitation. V prevodu se glasi: 

“IHRA obsoja vse poskuse rehabilitaticje ugleda ljudi, ki so bili sokrivi zločinov v holokavstu in genocidu proti Romom. V luči naraščajočega antisemitizma in izkrivljanja holokavsta je IHRA odločena, da se bo spopadla s pojavom rehabilitacij v državah članicah in znotraj celotne organizacije. V duhu ministrske izjave 2020, IHRA priporoča “vsem državam in družbam, da ‘naslovijo svojo preteklost odkrito in v skladu z zgodovinskimi dejstvi.’ Zato je ključnega pomena, da IHRA podpira raziskovanje, širjenje javne zavesti in politične odgovornosti glede problema rehabilitacij. Države, ki jih je prizadel holokavst, se že dolgo spopadajo z izzivom spopadanja s preteklostjo, in s perečimi vprašanji, ki zadevajo sokrivndo v zločinih, ki jih je načrtovala in izvedla nacistična Nemčija in njeni fašistični in skrajno nacionalistični zavezniki ter drugi kolaboranti, ki so sodelovali v teh zločinih. Tak razvoj dogodkov ni stvar posameznih držav in njihove zgodovinske izkušnje; pojavlja se znotraj držav članic in širše, vključno s tistimi državami, katerih ozemlja holokavst ni prizadel. Države se morajo spopasti s svojimi nacionalnimi zgodovinami v delu, ki zadeva holokavst, kakor tudi z zgodovinami posameznikov, ki so bili sokrivi zločnov holokavsta. Če se zgodovine ne spominjamo take, kot je resnično bila, zaničujemo žive in odrekamo spoštovanje mrtvim.”

STA – Slovenian Press Agency

Prosecution appeals decision to stop procedure against late collaborationist general

Court provides explanation in Rupnik case

The U.S. Department of State

2020 Country Reports on Human Rights Practices

It’s About People 2022 – HOLOCAUST JUSTICE

https://almamater-si.zoom.us/rec/play/eWKAsC3FClHmPbLYG63vuqs0FLBkjlzwxRdbHuuJ1SFoGEzrfrUSKbSogSGu_OQH-W9T3Sqiukq4oVEI.eoJn36KeTliN5aFX?continueMode=true&_x_zm_rtaid=7BH_2lNLTjK0ol_3y-WSpQ.1647933031467.17dad040adc0961866610daf40307138&_x_zm_rhtaid=457

Pomakni se na vrh