Zbornik ŽupanJA

zupanja-naslovna-stran_srednja

V Sloveniji se na številnih področjih poklicnega udejstvovanja srečujemo s problemom podzastopanosti žensk. Marsikje se razmere izboljšujejo, vendar bi za zastopanost žensk v politiki kljub temu težko trdili, da dovolj hitro. Najbolj klavrna slika enakomerne zastopanosti spolov se kaže med županjami, saj je njihov delež zelo majhen. Glavni namen projekta Inštituta za ustavno pravo ŽupanJA je prikazati in kritično analizirati podzastopanost žensk na županski funkciji.
V knjigi so avtorji kritično analizirali položaj lokalne samouprave in v tem okviru posebej mestnih občin, glavnega mesta in dejstvo, da pokrajine niso ustanovljene. Hkrati so raziskali poglede političnih strank na problematiko podzastopanosti in se osredinili na ozadje enakomernega zastopanja žensk in moških na političnih funkcijah ter tudi čez državno mejo poiskali različne ukrepe za uresničevanje načela enakosti med spoloma na lokalnih volitvah. Predstavljeni so tudi rezultati ankete med županjami.

Avtorji: dr. Nejc Brezovar, Rok Dacar, prof. dr. Franc Grad, Tea Jarc, Domen Končan, Špela Lovšin, prof. dr. Ciril Ribičič, akad. prof. dr. Alenka Šelih in dr. Iztok Štefanec

Urednika: dr. Ciril Ribičič, Domen Končan

Leto izdaje: 2018

Založil in izdal: Inštitut za ustavno pravo, Ljubljana, zanj direktor dr. Ciril Ribičič

Cena: 19,00 EUR

ŽupanJAKAZALO.pdf

ŽupanJA – NAROČILNICA

Pomakni se na vrh