Zgodovina, Poslanstvo, Vizija

Inštitut za ustavno pravo je leta 2013 ustanovilo Društvo za ustavno pravo Slovenije, ki je vodilno nacionalno združenje na področju ustavnega prava in ki že več kot petindvajset let združuje vodilne ustavnopravne strokovnjake v državi. Med njimi so ugledni univerzitetni profesorji prava, nekdanji in sedanji sodniki Ustavnega sodišča, visoki javni funkcionarji, vodilni odvetniki in drugi, ki se dnevno ukvarjajo z ustavnim pravom. Njihova vključenost v delo Društva in Inštituta zagotavlja najvišjo kvaliteto izdelanih pravnih mnenj in študij in je hkrati najboljše zagotovilo za neodvisnost in nepristranskost dela obeh organizacij.

Danes je zaradi vse večjega pomena temeljnih ustavnih vprašanj v dnevnih političnih in družbenih razpravah – posebno v času krize, ki sproža razprave o radikalnih spremembah evropskega in državnega političnega sistema –, potreba po kakovostnih specializiranih pravnih mnenjih s področij državne ureditve, prava človekovih pravic, volilnih sistemov, neposredne demokracije itd., večja kot kdaj koli prej.

Zaradi visoke stopnje znanj in dolgoletnih izkušenj naših sodelavcev je Inštitut edinstveno usposobljen, da ustrezno naslovi zahtevna strokovna vprašanja s področja ustavnega prava. Prizadevamo si, da bi Inštitut postal nacionalno središče za izvajanje ustavnopravnih analiz, raziskovalnih projektov in izdelavo pravnih mnenj iz različnih področij ustavnega prava.

Skupaj z Društvom za ustavno pravo Slovenije želimo povečati javno poznavanje pomembnih aktualnih ustavnopravnih vprašanj in se aktivno vključiti v javne razprave o tem problemih ter  s tem prispevati k razvoju ustavnopravne znanosti in dvigu ravni pravne kulture pri nas.

Pomakni se na vrh