Znanstveni svet

Zasl. prof. dr. Albin Igličar (predsednik)

Albin Igličar že več kot 35 let na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani poučuje sociologijo prava in zakonodajni postopek. Svoje delo osredotoča predvsem na raziskovanje problemov zakonodajnih, sodnih in upravnih institucij, nomotehnike in problemov družbenih izvorov ter družbenih učinkov pravnih norm v razmerju do teoretskih osnov sociologije prava. Je avtor številnih člankov in konferenčnih prispevkov ter univerzitetnih učbenikov, kot npr. »Sociologija prava«, »Zakonodajni proces z osnovami nomotehnike«, »Pogledi sociologije prava«. Med leti 1989 in 1993 je najprej opravljal delo prodekana, nato pa še dekana Pravne fakultete v Ljubljani. Bil je tudi član univerzitetne habilitacijske komisije in član Državnega sveta za visoko šolstvo. Sodeloval je v več strokovnih skupinah za pripravo zakonodaje na področju lokalne samouprave, visokega šolstva, lobiranja in za pripravo parlamentarnega poslovnika. Prav tako je bil član strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora, ki je pripravila novo slovensko Ustavo in njene dopolnitve.

Doc. dr. Jadranka Sovdat (članica)

Jadranka Sovdat je leta 1982 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1998 tudi magistrirala, leta 2012 pa doktorirala z disertacijo »Volilni spor«. Leta 1994 je opravila Državni pravniški izpit. Poklicno pot je pričela na Ministrstvu za pravosodje, kjer se je ukvarjala predvsem s pripravo zakonodaje s področja odvetništva, sodne organizacije ter sodniške službe. Leta 1994 je pričela delati na Ustavnem sodišču, najprej kot svetovalka, nato pa še kot namestnica generalnega sekretarja. Od leta 1999 pa do izvolitve za ustavno sodnico leta 2009 je opravljala delo generalne sekretarke sodišča. Dr. Sovdat je avtorica več člankov s področja ustavnega prava ter soavtorica Komentarja Ustave RS. Je strokovnjakinja na področju volilnega prava, saj se tako njeno magistrsko kot doktorsko delo nanašata na probleme sodnega varstva volilne pravice. Novembra 2013 je dr. Jadranka Sovdat postala podpredsednica Ustavnega sodišča,  oktobra  2016 pa je bila izvoljena na položaj  predsednice tega sodišča.

Mag. Bećir Kečanović (član)

Mag. Bećir Kečanović je univerzitetni diplomirani pravnik, magister pravnih znanosti. Dodiplomski in podiplomski magistrski študij je končal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Vrsto let je tudi sam sodeloval v pedagoških procesih, v domačih in mednarodnih projektih. Kot aktivni državljan deluje v okviru Inštituta za razvoj vključujoče družbe – Zavod IRVD, ki je nepridobitni in prostovoljski zasebni zavod, in Društva za ustavno pravo Slovenije. Je publicist, avtor strokovnih prispevkov in urednik znanstvenih monografij (cobiss).

Pomakni se na vrh